سامانه امور فرهنگی الکترونیک(سافا)

موسسین شرکت مهندسی رایاگراف پس از چند سال عضویت در انجمن های علمی و نهادهای دانشجویی و بررسی موثر و اساسی رویه های سازمان های تحت نظارت امور فرهنگی دانشگاه های مختلف و جمع بندی این اطلاعات اقدام به طراحی و تولید سامانه امورفرهنگی الکترونیک (سافا) نموده اند.

سامانه تحت وب طراحی شده توسط این شرکت تمام روند های مربوط به امور فرهنگی را به صورت مکانیزه درآورده و استفاده کنندگان از این سیستم فارغ از زمان و مکان می توانند امور مربوط به حوزه فرهنگی دانشگاه را مدیریت کنند.

دانشجویان می‌توانند صرف نظر از زمان و مکان، بسیاری از امور فرهنگی و فوق‌برنامه را در تعامل مستقیم با سامانه انجام دهند.

امکانات

گزارشات - مدیریت رویدادها - انتخابات - مدیریت درخواست ها - پرتال ویژه هر نهاد – دعوتنامه الکترونیک – امتیاز دهی

process 3

گزارشات

ارسال گزارش فعالیت ها

دریافت گزارش توسط کارشناس امور فرهنگی، تایید یا رد گزارش

ثبت امتیاز برای هر فعالیت براساس گزارش ارسالی توسط کارشناس امورفرهنگی

دسترسی به آرشیو کامل گزارشات

دسته بندی گزارشات بر اساس وضعیت (تایید شده، رد شده، در انتظار تایید) و ... .
صورتجلسات

ثبت صورتجلسات با جزئیات مورد نیاز جهت پیگیری های بعدی

آرشیو صورتجلسات که مجموعه تصمیم گیری ها و تجربیات اعضای ادورا قبلی است، این آرشیو می تواند نقشه راه خوبی برای اعضای جدید و تازه وارد باشد.جستجوی مهارت ها

در سافا، هنگام تعریف اعضا ( اعم از افتخاری یا عضو اصلی ) می توانید مجموعه ای از مهارت فرد را در سامانه وارد نمایید، سپس کاربران سیستم (کارشناس امور فرهنگی ، دبیران و ... ) این دسترسی را دارند که فردی با مهارت مورد نیاز خود را در سامانه، درصورت وجود با یک جستجوی ساده پیدا کنند.
process 3


مدیریت رویدادها

تعریف رویدادهای مختلف از جمله: اردوها، کلاس ها ی آموزشی، همایش، جشنواره و ... .

صفحه اختصاصی رویدادها جهت اطلاع رسانی و مشاهده لیست کلیه رویدادهای دانشگاه

ثبت نام الکترونیک در رویدادهای مختلف

مشاهده لیست افراد ثبت نام شده

بایگانی رویدادهای برگزار شده در سال